עבודות סביבה | Environmental Works

Santa Catherina 1976 | סנטה קטרינה

קנה סוף, חוטים, כאפיות צבעוניות

Sugar canes, threads, colorful kefiyahs

Untitled-0001

Klil 1994 | כליל 1994

מתקן שעשועים

Play equipment for children

Untitled-0003
Untitled-0002

Jerusalem 2001 | ירושלים 2001

ניצב בגן – בית אלישבע

"Stand in the Garden" – Beit Elisheva

Untitled-0014

Jerusalem 2002 | ירושלים 2002

מתוך המי – קהילת הראל

"Out of Me" – Har-el Congregation

Untitled-0004

Blue & gold ornament | אורנמנט בכחול ובזהב

אורנמנט בכחול ובזהב גינת ביה"ס 'רעות', ירושלים, 2001

Blue & gold ornament. 2001 Environmental sculpture. Re'ut Secondary school, Jerusalem.

Untitled-0009

Taggin Lamakom | תגין למקום

תגין למקום שכונת רמות, ירושלים, 2003.

Taggin Lamakom / crownlets for a site. 2003 environmental sculpture. Ramot, Jerusalem

DOC-1

Edut | עדות

עדות מדרשת 'עיון', תל-אביב, 2004

Edut / testimony. 2004 Iyyun Center for Judaic studies, Tel Aviv

Untitled-0010