2008 – 2004

בשמן על בד, שילוב המרכיב הצימחי על משטח המופשט

Oil paintings on canvas, amalgamation of the floral component with the abstract surface.

תבליטי עץ, צבע ונחושת

Wooden painted copper reliefs