2004 – 2000

ציורים בשמן על נייר

Oil paintings on paper