אורנמנט בנוף
Ornament in landscape
1996-2000

דגמים לפיסול בסביבה, עץ צבוע ואבן גולמית מפגש האבן הגולמית והקשר הקמאי-מקראי שלה עם הנוף. לעומתה נוכחות האורנמנט המסורתי. יחד, יוצרים דיאלוג מתריס וגם הרמוני כייצוג של תרבות מקומית מתחדשת

Models of sculpture in the environment, painted wood and raw stone. A meeting of raw stone and its spiritual-Biblical relationship with the landscape, in juxtaposition to the traditional ornamentation. Together, a divisive as well as a harmonious dialog is created: representative of local culture in the process of renewal.

פיסול בעץ, דגמים. אורנומנטלי, אופקי-נשי, זורם

Sculpture in wood. Ornamental, feminine, flowing.