ירושלים
Jerusalem
1994

השער המכוון לירושלים

The gate directed towards Jerusalem

שמן על נייר הדפס

Oil on Newsprint