חלונות
Windows
1994 – 1993

גואש על נייר

Gouache on paper

שמן על נייר הדפס

Oil on newsprint

מאמר על הגלריות / אשר דהן

Article on the Galleries / Asher Dahan