הגדלת הפורמאט בשמן על בד
1990-1992

הגדלת הפורמאט בשמן על בד. הוספת מרכיבים דקורטיביים המושאלים מהמסורת, כעין הלבשה "חסידית" להשגה ולפרשנות של החוויה הרוחנית.

Wider use of the oil on cloth format. Addition of decorative components from Jewish tradition, such as "Chassidic" dress to attain the spiritual experience.