1986

ציורים בשמן פשתן ופיגמנטים על גבי נייר

Flax oil and pigment paintings on paper.

1988 – 1987

סדרת ציורים בשמן על גבי לוחות עץ, בסביבות 23/16 ס"מ

A series of oil paintings on16 x 23 cm. wood panels