בצלאל, ירושלים
Betzalel, Jerusalem
1976

מתוך סדרת תבליטי אסמבלאג' שהוצגה במוזיאון ישראל

From a series of assembled reliefs exhibited in the Israel Museum

76Bzalel-3
76Bzalel

ירושלים, נחלאות – Jerusalem, Nachlaot
1977-1978

בתקופה זו עסקתי בעבודה "הנראה והלבן" – דמוי ספר. 94 דפים בגודל 70/50. עבודה זו עדיין לא הוצגה והיא עוסקת במותה של אפשרות תמימה.

During this period I worked with "The Seen and The White," – similar to a book. 94 pages, 50 X 70 cm. This work, yet to be exhibited, deals with the death of innocent potential.

כפר כליל – Klil
1979-1986

 

בשנים אלו חלה הפסקה בציור עם המעבר לחיים קרובים לטבע, העיסוק העיקרי הוא בחקלאות אורגאנית ובניה בעץ ובאבן בשיטות מסורתיות

During this period I took a break from painting and my chief concerns were a life close to nature, organic farming and traditional methods of building with wood and stone.