לונדון
1974

ציורים בשמן על נייר וקרטון

Oil paintings on paper and cardboard