השנים הראשונות
1972 – 1970

בת-ים, תל-אביב
ציורים בשמן על בד, צוירו טרם לימודי. העיסוק העיקרי בהם-הלך רוח ואוירה בה גדלתי

Bat Yam, Tel-Aviv
Oil paintings on canvas, from before my studies dealing mainly with the mood and atmosphere of my childhood